Categories
สาระความรู้

การต่อ ท่อHDPE และการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก.

การต่อท่อ HDPE นั้นทำได้ 2 วิธี

วิธีแรกคือการต่อด้วยข้อต่อแบบสวมอัด (Compression)

วิธีที่ 2 คือการเชื่อมท่อด้วยความร้อน

ซึ่งเป็นเทคนิคการให้ความร้อนกับท่อที่จะทำการเชื่อมพร้อม ๆ กันทั้งสองด้านของชิ้นงานจนพลาสติกที่หลอมมาสัมผัสกันที่บริเวณผิวแต่ละด้านซึ่งในตอนนี้ มีสินค้าหลากหลายคุณภาพมาให้ทุกท่านได้เลือกนำไปใช้ ทั้งผลิตจากในประเทศและ ต่างประเทศ สินค้าอาจมีคุณสมบัติคล้ายกัน ราคาอาจจะต่างกันไม่มากก็น้อย แต่ความคงทน และคุณภาพที่ได้รับต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย แต่สิ่งหนึ่งที่ทางเราอยากการันตีคือ สินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. จากในประเทศ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเหมาะกับขนาดท่อของท่อภายในของประเทศไทย ไม่รั่วซึมง่าย และเรามีวิธีการต่อที่ชัดเจน พร้อมการบริการหลังการขาย หากได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ ทางบริษัทยินดีรับเคลม (หลังจากตรวจสอบตามเงื่อนไข) ทันที!!

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

ส่งสินค้า โรงงาน ย่านพระราม 2

ส่งสินค้า โรงงาน ย่านพระราม 2

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

ส่งสินค้า ให้ลูกค้าหน้างาน ย่านพระราม 5

ส่งสินค้า ให้ลูกค้าหน้างาน ย่านพระราม 5

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

งานติดตั้ง และเชื่อมท่อ บ่อดูดทราย จ.นครปฐม

งานติดตั้ง และเชื่อมท่อ บ่อดูดทราย จ.นครปฐม

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

ส่งสินค้า ให้ลูกค้าหน้างาน ย่านบางบอน

ส่งสินค้า ให้ลูกค้าหน้างาน ย่านบางบอน

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

งานติดตั้งท่อระบบเชื่อม โรงงาน จ.ราชบุรี

งานติดตั้งท่อ HDPE ระบบเชื่อม โรงงาน จ.ราชบุรี

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

ส่งสินค้า ให้ลูกค้าหน้างาน จ.ปราจีนบุรี

ส่งสินค้า ให้ลูกค้าหน้างาน จ.ปราจีนบุรี

Categories
งานเอกชน ผลงานของเรา

งานติดตั้งท่อ HDPE ระบบเชื่อม โรงงาน จ.ราชบุรี

ส่งสินค้า โรงงาน จ.ราชบุรี

Categories
งานราชการ ผลงานของเรา

ส่งสินค้า สำนักงานชลประทาน

ส่งสินค้า สำนักงานชลประทาน

Categories
งานราชการ ผลงานของเรา

ส่งสินค้า อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานราชการ

ส่งสินค้า อาคารอนุรักษ์พลังงาน เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานราชการ