ท่อและข้อต่อ LDPE + หัวสปริงเกลอร์
(สำหรับงานเกษตร)

ท่อ LDPE (สำหรับงานเกษตร)

ท่อ ldpe

ท่อ LDPE / ท่อเกษตร

ข้อต่อท่อ LDPE (สำหรับงานเกษตร)

หัวสปริงเกลอร์ และอุปกรณ์ (สำหรับงานเกษตร)