โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ เดือนตุลาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่นเดือนตุลาคม

ระยะเวลา 1-31 ตุลาคม 2564 (1 เดือน)

โปรโมชั่นจัดส่งฟรี (ภายในประเทศไทยเท่านั้น)

 

Group A: งานซื้อทั่วไป ท่อและอุปกรณ์ PE น้ำ/ไฟ ส่งฟรี

 • ระยะทาง 200 กิโลเมตรแรกจาก บริษัท TWS จัดส่งฟรี
  หมวดอุปกรณ์ต่าง ๆ ยอดขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป
  หมวดท่อต่าง ๆ ยอดขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม PVC )
 • ระยะทาง 201 กิโลเมตร – 400 กิโลเมตรแรกจาก บริษัท TWS จัดส่งฟรี
  หมวดอุปกรณ์ต่าง ๆ ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป
  หมวดท่อต่าง ๆ ยอดขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม PVC )
 • ระยะทาง 401 กิโลเมตร – 1,000 กิโลเมตรแรกจาก บริษัท TWS จัดส่งฟรี
  หมวดอุปกรณ์ต่าง ๆ ยอดขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
  หมวดท่อต่าง ๆ ยอดขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้น (ไม่รวม PVC )

** จัดส่งภายใน 7 วันทำการ! โอนเงินก่อนจัดส่ง ไม่มีเก็บปลายทาง
** หากสนใจเพิ่มเติมสามารถพูดคุยต่อรองได้
** มัดจำ 50% ส่วนที่เหลือโอนก่อนจัดส่ง 1 วัน
** ภาคใต้จัดส่งสิ้นสุดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ไม่ข้ามเกาะถึงเเค่ฝั่งก่อนขึ้นเกาะ หากต้องการให้จัดส่ง ลูกค้าต้องออกค่าเรือเฟอร์รี่และค่าประกันภัยเอง  และ ภาคเหนือจัดส่งสิ้นสุดที่ จ.เชียงใหม่

 

Group B: งานโครงการ ท่อและอุปกรณ์ PE น้ำ/ไฟ ส่งฟรี

 • ระยะทาง 200 กิโลเมตรแรกจาก บริษัท TWS จัดส่งฟรี
  หมวด ท่อ+อุปกรณ์ PE ยอดขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป
 • ระยะทาง 201 กิโลเมตร – 400 กิโลเมตรแรกจาก บริษัท TWS จัดส่งฟรี
  หมวด ท่อ+อุปกรณ์ PE ยอดขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป
 • ระยะทาง 401 กิโลเมตร – 1,000 กิโลเมตรแรกจาก บริษัท TWS จัดส่งฟรี
  หมวด ท่อ+อุปกรณ์ PE ยอดขั้นต่ำ 400,000 บาทขึ้นไป

** จัดส่งภายใน 7 วันทำการ! โอนเงินก่อนจัดส่ง ไม่มีเก็บปลายทาง
** หากสนใจเพิ่มเติมสามารถพูดคุยต่อรองได้
** มัดจำ 50% ส่วนที่เหลือโอนก่อนจัดส่ง 1 วัน
** ภาคใต้จัดส่งสิ้นสุดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ไม่ข้ามเกาะถึงเเค่ฝั่งก่อนขึ้นเกาะ หากต้องการให้จัดส่ง ลูกค้าต้องออกค่าเรือเฟอร์รี่และค่าประกันภัยเอง  และ ภาคเหนือจัดส่งสิ้นสุดที่ จ.เชียงใหม่