ท่อและข้อต่อ HDPE
(สำหรับงานประปา)

กลุ่มสินค้าท่อและข้อต่อ HDPE

ท่อ HDPE ประปา
ท่อ HDPE (สำหรับงานประปา)
ข้อต่อท่อ HDPE - ระบบถอดประกอบ
ข้อต่อ HDPE
ข้อต่อท่อ HDPE - ระบบคลายประกอบ
ข้อต่อท่อ HDPE - ระบบสวมเร็ว (Easi Fit)
ข้อต่อท่อ HDPE - ระบบเกลียว
ข้อต่อท่อ HDPE - ระบบเชื่อมชน
ท่อ hdpe

ท่อ HDPE คือ?

คือ ท่อ pe ความหนาแน่นสูง ซึ่ง HDPE ย่อมาจาก High Density Polyethylene มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 0.95 กรัมต่อลบ.ซม. ใช้ในงานท่อน้ำประปา และงานท่อร้อยสายงานระบบ

มีความต้านทานการไหลต่ำ

จึงทำให้ของเหลว
ไหลผ่านภายในท่อได้สะดวก

น้ำหนักเบา

สะดวกต่อการขนส่ง
และการติดตั้ง

ท่อ hdpe
มีความยืดหยุ่น

จึงทนต่อการกระแทก
จากภายนอกได้ดี

ไม่มีสารพิษเจอปน

เหมาะที่จะเป็นท่อจ่ายน้ำดื่ม
และของเหลวที่เป็นอาหารได้

ทนต่อสารเคมี

ทนทานต่อ กรด ด่าง เกลือ
หรือสารเคมีต่าง ๆ ได้ดี

งานประปา

เหมาะที่จะเป็นท่อจ่ายน้ำดื่ม
และของเหลวที่เป็นอาหารได้

งานอุตสาหกรรม

ทนต่อความร้อน
และสารเคมีได้

งานไฟฟ้า

สามารถป้องกัน
การรั่วไหลของไฟฟ้าได้