ข้อต่อท่อ HDPE - Compression Fittings (คลายประกอบ)
(สำหรับงานประปา)

ข้อต่อตรง

ข้อต่อตรง เกลียวใน

ข้องอ เกลียวใน 90°

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้องอ เกลียวนอก 90°

ข้องอ 90°​

ปลั๊กอุด / ฝาอุด

ข้อต่อตรงลด

สามทาง

สามทางลด

สามทาง เกลียวใน

ปะแจขันฝาแค๊ป

ข้อต่อบอลวาล์ว

ข้อต่อบอลวาล์ว เกลียวนอก

แคล้มป์รัดท่อแยก

ตารางราคาข้อ HDPE - Compression Fittings (แบบคลายประกอบ)

ข้อต่อตรง

ข้อต่อตรง เกลียวใน

ข้องอ เกลียวใน 90°

ข้อต่อตรง เกลียวนอก

ข้องอ เกลียวนอก 90°

ข้องอ 90°​

ปลั๊กอุด / ฝาอุด

ข้อต่อตรงลด

สามทาง

สามทางลด

สามทาง เกลียวใน

ปะแจขันฝาแค๊ป

ข้อต่อบอลวาล์ว

ข้อต่อบอลวาล์ว เกลียวนอก

แคล้มป์รัดท่อแยก