ข้อต่อท่อ HDPE - Compression Fittings / Easi Fit (สวมเร็ว)
(สำหรับงานประปา)

ข้อต่อตรง

ข้องอ 90°

สามทาง

ข้อต่อตรง เกลียวใน

ข้องอ เกลียวใน 90°

สามทาง เกลียวใน

ข้องอ เกลียวนอก 90°

ข้อต่อตรงลด

สามทางลด

เครื่องมือถอดท่อ

ตารางราคาข้อ HDPE - Compression Fittings / Easi Fit (แบบสวมเร็ว)

ข้อต่อตรง
Easi Fit

ข้องอ 90°
Easi Fit

สามทาง
Easi Fit

ข้อต่อตรง เกลียวใน
Easi Fit

ข้องอ เกลียวใน 90°
Easi Fit

สามทาง เกลียวใน
Easi Fit

ข้องอ เกลียวนอก 90°
Easi Fit

ข้อต่อตรงลด
Easi Fit

สามทางลด
Easi Fit

เครื่องมือถอดท่อ
Easi Fit